Hiện tượng nhao lái do góc Caster - Hunter Vietnam
Đ/tạo Lý thuyết

Hiện tượng nhao lái do góc Caster

28/11/2020

Sai biệt lớn của góc Caster giữa hai bên bánh trước sẽ gây ra lực vít lái làm cho xe bị nhao lái. Để hiểu rõ cơ chế gây nhao lái của Caster hãy bắt đầu bằng miêu tả mục đính của Caster: Caster là GÓC NGẢ VỀ TRƯỚC HOẶC SAU CỦA TRỤC QUAY BÁNH LÁI SO VỚI PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG – NHÌN TỪ BÊN CẠNH XE

20130628 095437 Richtonehdr Zpsaf25fc85

Caster được chế tạo để tăng khả năng ổn định của xe khi chạy thẳng và tự trả lái khi xe vào cua xong. Caster dương thường được chế tạo cho mục đính này. Khi góc Caster dương – sức nặng của xe đè lên hai ngõng trục ( moay ơ) sẽ giúp giữ xe ở vị trí đi thẳng ( cân bằng nhau). Khi ta đánh lái – trọng lượng bằng nhau sẽ đẩy cho ngõng trục ( moay ơ) về vị trí đi thẳng. Nếu Caster hai bên có sai biệt lớn- sẽ tạo một lực vít lái về bên có góc Caster  ÍT DƯƠNG HƠN

Trong ví dụ này: Caster bên trái là – 2 độ và Caster bên phải là + 2 độ với góc Caster như vậy lực vít lái sẽ đi về bên trái gây ra nhao lái góc Caster  bên phải có vị trí ít dương hơn và sẽ gây lực vít lái về bên phải. Nếu vì lý do gì đó bạn không thể chỉnh  Caster cho hai bên bằng nhau thì  phải chỉnh sao cho sai biệt Caster giữa hai bên không vượt quá giới hạn do nhà sản xuất ô tô quy định. Trong ví dụ này: sai biệt Caster không được vượt quá 0.85 độ

Nếu nhà sản xuất không quy định sai biệt Caster. Hãy lấy giới hạn 0.5 độ làm tiêu chuẩn giới hạn. Trường hợp cá biệt một số nhà sản xuất ô tô chế tạo thông số  góc Caster hai bên không giống nhau để bù trừ thông số mặt đường bị nghiêng do thiết kế thoát nước.

Vui lòng liên hệ : T&S Car Tek Ltd/ 09034 3214/sonpt@fpt.vn để biết thêm chi tiết

CHÚ Ý: NHAO LÁI DO CASTER RẤT “NHẬY CẢM ” VỚI XE SUV VÀ XE THƯƠNG MẠI. Ví dụ sai biệt Caster của Toyota Fortuner là 30′ đã xẩy ra nhao lái trong khi với Toyota Camry sai biệt caster 30′ vẫn chưa nhao lái. (Xem thêm: Nhao Lái do Camber)