Hiện tượng nhao lái do góc Camber - Hunter Vietnam
Đ/tạo Lý thuyết

Hiện tượng nhao lái do góc Camber

28/11/2020

Sai biệt lớn về góc Camber Trước giữa hai bên phải và trái có thể gây ra lực đánh lái ngoài mong muốn – dẫn đến nhao lái. Khi góc Camber = 0 – không có lực đánh lái nào được sinh ra ở cả hai bên-các bánh xe sẽ có xu hướng đi thẳng trên đường. Nhưng nếu một bánh có Camber – ví dụ là Camber dương ở bánh phải – Nó lập tức tạo ra ” hiệu ứng côn”- làm cho bánh đó lăn về bên phải. Thêm vào đó, nếu bánh trái có Camber âm – Lúc đó ” hiệu ứng côn” càng lớn làm cho cả hai bánh đều lăn về bên phải- tạo ra thậm chí lực đánh lái mạnh hơn về bên phải. Quy luật chung là xe sẽ nhao về bên có Camber dương nhiều hơn như ví dụ trong video clip dưới đây

Xe có xu hướng nhao về bên có Camber dương nhiều hơn. Để ngăn ngừa nhao lái do Camber – nhà sản xuất xe thường thiết kế góc Camber hai bên phải và trái bằng nhau. Nếu góc Camber không thể chỉnh hai bên bằng nhau tuyệt đối- thì có thể chỉnh cho hai bên sai biệt không quá dung sai cho phép của nhà sản xuất. Nếu nhà sản xuất không quy định thông số sai biệt Camber – Hãy dùng quy luật sai biệt hai bên không vượt quá 0.25 độ. Có một số trường hợp ngoại lệ nhà sản xuất quy định sai biệt về Camber hai bên là khác nhau ( mục đích là để bù trừ độ nghiêng của đường)

Một số lưu ý trong khi làm dịch vụ:

1/ Tất cả sai biệt camber của bánh sau không ảnh hưởng tới xe nhao lái

2/ Xe sedan sẽ nhậy cảm về camber hơn so với xe SUV và Commercial (Ví dụ : sai biệt camber 25′ làm cho xe sedan nhao lái nhưng xe SUV sai biệt camber 45′ có thể vẫn không nhao).

Trích: Video đào tạo của Hunter Engineering Company
Vui lòng liên hệ T&S Car Tek Ltd – 090 343 3214/ email: sonpt@fpt.vn