Quy trình sử dụng máy láng đĩa Hunter (không cần tháo đĩa) - Hunter Vietnam
Đ/tạo Thực hành

Quy trình sử dụng máy láng đĩa Hunter (không cần tháo đĩa)

29/11/2020

Công ty T&S Car Tek giới thiệu Quy trình láng đĩa phanh ngay tại xe, kỹ thuật viên không cần tháo đĩa.

20130424 142748 Zps3e3ef852

20130424 141355 Zpsd401b473

20130119 181418 Zps5befa51d