Nâng cấp hệ thống cho Nhà máy Ford Việt Nam - Hunter Vietnam
Từ Hunter

Nâng cấp hệ thống cho Nhà máy Ford Việt Nam

24/05/2019

Vừa qua, Hunter Vietnam vừa hoàn thành quá trình nâng cấp máy tính và hiệu chuẩn cho nhà máy Ford Vietnam. Sau 11 năm sử dụng các thiết bị của Hunter, Ford Vietnam vẫn tiếp tục tín nhiệm và khai thác tốt các thiết bị này. Việc nâng cấp phần mềm sẽ giúp tăng hiệu quả và năng suất làm việc của hệ thống.