Vinfast tại Đình Vũ - Hải Phòng - Hunter Vietnam
VINFAST

Vinfast tại Đình Vũ – Hải Phòng

09/05/2019

Logo Of Vinfast (3d).svg

Nhà Máy sản xuất ô tô Vinfast tại Đình Vũ Hải Phòng dùng thiết bị chỉnh lái hiện đại Hunter Hawkeye Elite made in USA

 

Quy trình sử dụng máy độ chụm Hunter