TT Dịch vụ Ô tô Tân Thanh - Đà Nẵng - Hunter Vietnam
Garage Ô tô

TT Dịch vụ Ô tô Tân Thanh – Đà Nẵng

04/10/2020

Máy độ chụm xe tải tại Tân Thanh Đà Nẵng. Đây là máy độ chụm xe tải nặng Hunter thứ 3 của công ty Tân Thanh, hai máy trước được lắp tại Nhà Bè, và Thủ Đức – tp. Hồ chí Minh.