Toyota Thanh Xuân - Hà Nội - Hunter Vietnam
TOYOTA

Toyota Thanh Xuân – Hà Nội

18/08/2014

Toyota

Toyota Thanh Xuan – Hà Nội vừa bổ xung vào danh mục đầu tư giàn máy Hunter đồng bộ bao gồm máy độ chụm Hunter Hawkeye Elite và máy cân bằng động có tải trọng GSP9700 màn hình cảm ứng.