Toyota Mỹ Đình - Hà Nội - Hunter Vietnam
TOYOTA

Toyota Mỹ Đình – Hà Nội

22/06/2013

Toyota

Toyota Mỹ Đình, Hà Nội- 15 Phạm Hùng, Hà nội đầu tư đồng bộ giàn máy Hunter bao gồm:: máy căn chỉnh độ chụm Hunter Hawkeye Elite+ máy cân bằng động có tải GSP9700+ máy ra vào lốp không dùng lơ via TCX 575