Toyota Hải Phòng - Hunter Vietnam
TOYOTA

Toyota Hải Phòng

20/02/2018

Toyota

Toyota Hải Phòng 272 Lạch Tray Hải Phòng  đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter: Máy chỉnh độ chụm Hunter Hawkeye Elite, máy cân bằng động có tải GSP9700,máy ra vào lốp TCX57, máy láng đĩa phanh QCLPRO