Toyota Hà Đông - Hà Nội - Hunter Vietnam
TOYOTA

Toyota Hà Đông – Hà Nội

05/04/2020

Toyota

Toyota Hà Đông, Hà Nội vừa hoàn thành gói nâng cấp toàn diện thiết bị Hunter từ đời 2010 lên đời 2020 cho máy độ chụm Hunter Hawkeye lên Hawkeye Elite và máy cân bằng lốp từ Road Force lên thành Road Force Elite. Thiết bị Hunter không chỉ chính xác, tin cậy, bền bỉ mà còn cho khách hàng lựa chọn nâng cấp thành máy mới sau 10 năm sử dụng.