Toyota Bắc Ninh - Hunter Vietnam
TOYOTA

Toyota Bắc Ninh

20/02/2018

Toyota

Toyota Bắc Ninh đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter: Máy độ chụm Hunter Hawkeye Elite, máy cân bằng động có tải GSP9700, máy ra vào lốp TCX57