B-Select - TT DV Lốp Văn Đỗ - Vinh - Hunter Vietnam
BRIDGESTONE

B-Select – TT DV Lốp Văn Đỗ – Vinh

21/05/2013

Trung tâm Dịch vụ lốp xe Văn Đỗ – Tp. Vinh là điểm dịch vụ đạt tiêu chuẩn Premium B-Select thứ 2 trên toàn quốc. Trung tâm đầu tư trang bị đồng bộ các thiết bị của Hunter

 

B-Select thứ 2 tại Việt Nam

 

Máy ra vào lốp không dùng Lơ via Hunter