Premium B-Select đầu tiên - Dân Chủ - Hà Nội - Hunter Vietnam
BRIDGESTONE

Premium B-Select đầu tiên – Dân Chủ – Hà Nội

21/05/2013

Ra mắt Premium B-Select đầu tiên tại Việt Nam B-Select Dân Chủ 140 Trần Phú Hà Đông, Hà nội với 2 máy độ chụm Hawkeye Elite + 2 máy cân bằng động GSP9700 Road Force Elite + 2 máy ra vào lốp không dùng lơ Via TCX57