Volvo Hà Nội đầu tư và lắp đặt thiết bị Hunter - Hunter Vietnam
VOLVO

Volvo Hà Nội đầu tư và lắp đặt thiết bị Hunter

03/10/2021

Volvo

Nhằm hoàn thiện quy trình xuất xưởng tại thị trường, Volvo Hà Nội mới đầu tư thiết bị căn chỉnh góc lái của Hunter