Nhà máy Bus Vinfast - Hunter Vietnam
VINFAST

Nhà máy Bus Vinfast

03/10/2021

Logo Of Vinfast (3d).svg

Nhà máy sản xuất ô tô xe buýt điện của Vinfast tại Đình Vũ , Hải Phòng đầu tư thêm máy alignment HD WA680 của Hunter sau khi đã đầu tư máy Hunter Hawkeye Elite cho bộ phận kiểm tra chất lượng