Michelin - TT Dịch vụ Xuân Oánh - Bình Dương - Hunter Vietnam
MICHELIN

Michelin – TT Dịch vụ Xuân Oánh – Bình Dương

16/01/2021

Michelin Xuân Oánh Bình Dương đầu tư 02 bộ máy Hunter trong 1 xưởng lốp để tối đa hoá lợi nhuận