Michelin - TT Dịch vụ Trọng Nghĩa - Hà Tĩnh - Hunter Vietnam
MICHELIN

Michelin – TT Dịch vụ Trọng Nghĩa – Hà Tĩnh

23/02/2018

MSC Trọng Nghĩa – Hà Tĩnh với diện tích nhà xưởng 500m2 đầu tư đồng bộ máy Hunter : máy độ chụm Hunter Hawkeye Elite, 02 máy cân bằng dộng GSP9700, 02 máy ra vào lốp TCX57