Michelin - TT Dịch vụ Năm Tuội - Tp HCM - Hunter Vietnam
MICHELIN

Michelin – TT Dịch vụ Năm Tuội – Tp HCM

23/02/2018

MSC Năm Tuội – Ngã Tư An Sương, Tp. Hồ Chí Minh đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter : máy độ chụm Hunter Hawkeye Elite, máy cân bằng dộng GSP9700, + GSP9600HD, máy ra vào lốp TCX57, máy láng đĩa phanh ACLPRO