Michelin - TT Dịch vụ Lợi Mận - Hưng Yên - Hunter Vietnam
MICHELIN

Michelin – TT Dịch vụ Lợi Mận – Hưng Yên

17/03/2014

Michelin Lợi Mận – Hưng Yên đầu tư đồng bộ máy căn chỉnh độ chụm Hawkeye Elite , cầu nâng +02 máy cân bằng động có tải GSP 9700+ 02 máy tháo lốp không dùng lơ via TCX 575 của Hunter+ 02 máy láng đĩa QCLPRO