Michelin - TT Dịch vụ Hùng Râu - Vĩnh Yên - Hunter Vietnam
MICHELIN

Michelin – TT Dịch vụ Hùng Râu – Vĩnh Yên

23/05/2019

Michelin Hùng Lốp VĨnh Yên đã đầu tư toàn bộ dãy sản phẩm của Hunter Hoa Kỳ như máy cân chỉnh độ chum Hunter Hawkeye Elite + Máy cân bằng động có tải GSP9700 Road Force Elite + Máy ra vào lốp không dùng lơ via TCX70 + Máy láng đĩa Auto Comp Elite + Máy láng tăng bua BL505B