Lexus - HCM - Hunter Vietnam
LEXUS

Lexus – HCM

03/10/2020

Lexus

Lexus Saigon 264 Trần Hưng Đạo, Q1 đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter : máy độ chụm Hunter Hawkeye Elite, máy cân bằng động GSP9700, máy ra vào lốp không dùng lơ via TCX57, máy láng đĩa phanh trên xe ACE