Hyundai Đông Đô - Hà Nội - Hunter Vietnam
HYUNDAI

Hyundai Đông Đô – Hà Nội

24/01/2020

Hyundai

Hyundai Thành Công Đại Lý Đông Đô vừa đưa vào sử dụng Trung Tâm bán hàng và dịch vụ Hyundai lớn nhất Châu Á tại đường Nguyễn Tam Trinh với đầy đủ trang thiết bị của hãng Hunter như : Máy cân chỉnh độ chụm Hunter Hawkeye Elite + máy cân bằng động có quả lô GSP9700 + máy ra vào lốp không dùng lơ via TCX 57 + máy láng đĩa phanh không phải tháo Hunter ACE

Máy láng đĩa phanh Hunter ACE tại xưởng DV Hyundai TC