Honda Thanh Hóa - Hunter Vietnam
HONDA

Honda Thanh Hóa

05/12/2014

Honda

Honda ô tô Thanh Hóa mới đây đã đầu tư máy chỉnh độ chụm Hunter Hawkeye Elite cho xưởng dịch vụ của mình.