Honda Long An - Hunter Vietnam
HONDA

Honda Long An

19/05/2019

Honda

Honda Ô Tô Long An thuộc Honda Tiến Phát tại thành phố Tân Thanh Long An đã đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter cho xưởng Dịch Vụ của mình : Máy alignment Hawkeye Elite+ máy cân bằng động có tải GSP9700 Road Force Elite + Máy ra vào lốp không dùng lơ via TCX57