Fleet Point - Ngọc Lốp - Đồng Nai - Hunter Vietnam
BRIDGESTONE

Fleet Point – Ngọc Lốp – Đồng Nai

11/08/2018

Bridgestone Fleet  Point Ngọc Lốp đã đầu tư máy cân chỉnh độ chụm xe tải và máy cân bằng động xe tải cho 02 tiệm xe tải của Ngọc Lốp tại Xuân Lộc, Đồng Nai và Tp. Phan Thiết.