Bridgestone - Phương Đông (Liễu Giai) - Hà Nội - Hunter Vietnam
BRIDGESTONE

Bridgestone – Phương Đông (Liễu Giai) – Hà Nội

15/03/2015

Phương Đông Bridgestone 29 Liễu Giai, Hà Nội vừa đầu tư thêm 01 dây chuyền thiết bị Hunter cho xưởng lốp thứ 2 tại 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội bao gồm máy căn chỉnh độ chụm Hawkeye + máy cân bằng động có tải GSP9700 + máy tháo lốp không dùng lơ via TCX 575