BMW Phú Nhuận - Hunter Vietnam
BMW

BMW Phú Nhuận

16/01/2021

Image 115

BMW Phú Nhuận dùng full thiết bị Hunter made in USA  : Máy cân chỉnh độ chụm Hunter KDS II, máy cân bằng lốp Hunter Road Force Elite, máy ra vào lốp cốt giữa không dùn lơ via TCX 3000 BMW