BMW Phú Mỹ Hưng - Hunter Vietnam
BMW

BMW Phú Mỹ Hưng

07/12/2019

Image 115

BMW Phú Mỹ Hưng vừa đầu tư đồng bộ thiết bị  Hunter: Máy cân chỉnh thước lái KDSII, máy cân bằng lốp có tải Hunter GSP9700BMW, Máy ra vào lốp chống xịt  không dùng lơ via TCX3000BMW