Hướng dẫn thay Camber Kit treo Mac Pherson - Hunter Vietnam
Đ/tạo Thực hành

Hướng dẫn thay Camber Kit treo Mac Pherson

28/11/2020

Quy trình thay ốc: 

  • Nhìn số đo camber trên màn hình và xác định độ lớn của camber cần thay đổi
  • Kích xe lên và chống chắn chắn. Tháo bánh xe
  • Thảo bu lông TRÊN bắt tai giảm xóc
  • Lắp phần VẤU NHỎ của long đen nằm vào trong lỗ tai của giảm xóc và thẳng tới vấu cam trên bu lông. Lắp bu lông vào sao cho phần VẤU TO của long đen quay ra phía ngoài nếu muốn camber dương – và vấu to của long đen quay vào trong nếu muốn camber âm. Vặn ECU vào bu lông đảm bảo rằng VẤU NHỎ của long đen nằm ngập trong lỗ tai giảm xóc và long đen phải nằm ép hết xuống vặn vừa phải chưa xiết chặt.
  • Nới lỏng bu lông DƯỚI bắt tai giảm xóc
  • Lắp lại bánh xe và làm lại bù trừ để đo góc. Xoay bu lông EZ Cam để chỉnh góc camber theo mong muốn
  • Xiết chặt bu lông EZ Cam bằng cân lực với mo men là: 89N/m
  • Hoàn thành việc hiệu chuẩn và chạy thử xe trên đường đề xác nhận kết quả

Chú ý: Không vặn quá lực. Luôn kiểm tra khoảng cách giữa các chi tiết của giảm xóc với các bộ phận khác của xe. Nếu khó xiết, có thể cho xe xuống đất, tháo bánh rồi xiết ốc cho đủ lực

Video thay camber kit trên xe dùng hệ thống treo Macpherson