Hướng dẫn chỉnh đồng thời độ chụm + camber sau xe có cầu cứng bằng căn đệm - Hunter Vietnam
Đ/tạo Thực hành

Hướng dẫn chỉnh đồng thời độ chụm + camber sau xe có cầu cứng bằng căn đệm

28/11/2020

Bước 1: Xác định lượng camber và độ chụm sau cần phải chỉnh – trong ví dụ này độ chụm sau bên phải cần phải chỉnh về phía âm 1 độ 29 phút

Bước 2 : Tính toán số trên và dưới của căn:

Bước 3: Lắp Shim vào trục xe:

Bước 4: Lắp các chi tiết moay ơ, gông phanh, bánh xe – Xiết đúng lực theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất:

Bước 5: Làm bù trừ và đo lại góc để khẳng định kết quả:

Sau đây là video Hướng dẫn chỉnh độ chụm+camber sau xe có cầu cứng bằng căn đệm