Đoàn khách Bridgestone Indonesia thăm tiệm lốp Sơn Tóc Đỏ Hà Nội - Hunter Vietnam
Từ Hunter

Đoàn khách Bridgestone Indonesia thăm tiệm lốp Sơn Tóc Đỏ Hà Nội

24/05/2019

Hunter Việt Nam đưa đoàn khách các chủ tiệm lốp Bridgestone Indonesia thăm tiệm lốp Sơn Tóc Đỏ Hà Nội. Chuyến thăm đem lại nhiều thông tin bổ ích về kinh nghiệm vận hành các thiết bị Hunter tại thực địa.