Chỉnh độ chụm cho xe 2 cầu - 2 gí - Hunter Vietnam
Đ/tạo Thực hành

Chỉnh độ chụm cho xe 2 cầu – 2 gí

29/11/2020

Đa số xe 4 chân với cấu tạo 2 cầu 2 gí việc chỉnh góc lái và độ chụm rất phức tạp. Việc chỉnh độ song song của 2 trục lái trước ( 2 gí trước) lại càng phức tạp hơn.Với sự trợ giúp của máy Hunter với phần mềm ưu việt việc chỉnh hoàn thiện 1 xe 4 chân trở nên quá dễ dàng.

20131121 173354 Zps0706a3ad

Sau đây là quy trình chuẩn để làm xe 4 chân: 2 cầu 2 gí

Bước 1: Lấy trục sau cùng làm chuẩn- lắp sensor trục sau cùng và gí thứ haiLàm bù trừ cả 4 sensor

Bước 2: Chỉnh độ lệch cầu của trục sau 2 ( thrust angle)

Bước 3: Chỉnh độ chụm của gí thứ hai

Bước 4: Chuyển sensor từ gí thứ hai lên gí thứ nhất – làm bù trừ sensor

Bước 5:Chỉnh độ chụm gí thứ nhất

Bước 6: Chuyển sensor từ trục sau hai lên gí thứ hai- làm bù trừ sensor

Bước 7:Chỉnh độ song song của gí một và gí 2 bằng cách vặn thanh chỉnh dọc

Bước 8: Lắp chuyển 4 sensor xuống trục sau 1 và trục sau 2- làm bù trừ sensor

Bước 9: Chỉnh góc lệch cầu ( scrub angle) của trục sau thứ nhất

Bước 10: Hoàn tất hiệu chỉnh và in kết quả.

Quy trình được thực hiện tại Bridgestone Fleet Point Tín Nghĩa – Ban Mê Thuột City

20131122 141242 Richtonehdr Zps7df0640d

Thợ dùng palang để chỉnh góc lệch cầu “Scrub Angle”

Chi tiết về máy này xin liên hệ: T&S Car Tek LtdNhà phân phối Hunter equipment tại VN: T&S Car Tek Ltd / Tel: 0903433214