Vị khách đặc biệt - Rolls Royce Phantom Rồng - Hunter Vietnam
Thị trường

Vị khách đặc biệt – Rolls Royce Phantom Rồng

05/04/2013

Tiệm lốp 112 Trường Chinh đón vị khách đặc biệt – Rolls Royce Phantom Rồng đến làm độ chụm.

RollsRoyce Phantom bản rồng chỉ có 33 chiếc trên toàn thế giới. Phân biệt nhờ có đường chỉ mầu vàng chạy dọc thân xe và hình rồng ở tai xe + nội thất ghế thêu hình rồng.