Tổ chức tập huấn kỹ năng bảo trì tại Lốp Thành Vinh - Lào Cai - Hunter Vietnam
Đào tạo

Tổ chức tập huấn kỹ năng bảo trì tại Lốp Thành Vinh – Lào Cai

21/03/2023

Chuyên gia HUNTER VIETNAM tổ chức tập huấn kỹ năng bảo trì thiết bị cho các kỹ thuật viên ở Lào Cai