Tổ chức khóa đào tạo cho các học viên từ Tp. HCM - Hunter Vietnam
Đào tạo

Tổ chức khóa đào tạo cho các học viên từ Tp. HCM

05/03/2023

Chúc mừng các bạn học viên đến từ Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua Level 1 – khoá đào tạo cân chỉnh góc đặt bánh xe HUNTER USA. Hy vọng sớm gặp lại các bạn ở các khoá đào tạo nâng cao do Hunter Vietnam tổ chức.