Phó Chủ Tịch mới của tập đoàn Hunter đến thăm Việt Nam - Hunter Vietnam
Từ Hunter

Phó Chủ Tịch mới của tập đoàn Hunter đến thăm Việt Nam

24/05/2019

Phó Chủ Tịch mới của tập đoàn Hunter, ông Darcy Teflon, người sẽ thay thế Wes WIngo đến thăm Việt Nam. Chuyến đi của ông Darcy tới thăm T&S CarTek (đại lý độc quyền của Hunter Engineering tại Việt Nam) nhằm tìm hiểu thêm về thị trường Việt Nam nói riêng và thị trường Châu Á nói chung.