Khoá đào tạo Hunter Alignment Level 1 dành cho hai học viên miền Nam - Hunter Vietnam
Đào tạo

Khoá đào tạo Hunter Alignment Level 1 dành cho hai học viên miền Nam

27/05/2023

Khoá đào tạo Hunter Alignment Level 1 dành cho hai học viên miền nam lần đầu tiên được tiếp xúc với bộ môn cân chỉnh góc đặt bánh xe tại Trung tâm đào tạo Hunter Việt Nam