TT Dịch vụ Ô tô Nhà máy Z157 - Hà Nội - Hunter Vietnam
Garage Ô tô

TT Dịch vụ Ô tô Nhà máy Z157 – Hà Nội

17/03/2014

Nhà máy Z 157 Hà Nội đã đầu tư đồng bộ máy độ chụm Hawkeye Elite và cầu nâng Hunter để phục vụ sửa chữa xe quân đội