Trung tâm Chăm sóc xe Thế Hệ Mới - Thái Bình - Hunter Vietnam
Garage Ô tô

Trung tâm Chăm sóc xe Thế Hệ Mới – Thái Bình

24/05/2019

Garage Thế Hệ Mới Thái Bình đầu tư full giàn thiết bị Hunter: máy cân chỉnh độ chụm dùng cho Jaguar RangeRover Hawkeye Elite + máy cân bằng động GSP9700 Road Force Elite + máy ra vào lốp không dùng lơ via Tcx 575+ máy láng đĩa phanh tại cầu Auto Comp Elite