TT Bảo dưỡng xe Cty Quốc Thịnh Sài Gòn - Hunter Vietnam
Garage Ô tô

TT Bảo dưỡng xe Cty Quốc Thịnh Sài Gòn

20/10/2018

Công ty Quốc Thịnh Sài Gòn đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter cho xe tải, xe buýt, bao gồm: máy độ chụm xe tải, máy cân bằng lốp GSP9600 và máy ra vào lốp TCX640.