Toyota Hùng Vương - HCM - Hunter Vietnam
TOYOTA

Toyota Hùng Vương – HCM

20/02/2018

Toyota

Toyota Hùng Vương 26 Kinh Dương Vương, Q6, Tp. Hồ Chí Minh  đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter: Máy độ chụm Hunter Hawkeye Elite, máy cân bằng động có quả lô GSP9700, máy ra vào lốp không dùng lơ via TCX57