Toyota Đông Sài Gòn - Hunter Vietnam
TOYOTA

Toyota Đông Sài Gòn

01/10/2021

Toyota

Toyota Đông Sài Gòn đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter: Máy độ chụm Hunter Hawkeye Elite, máy cân bằng động có tải GSP9700, máy ra vào lốp không dùng lơ via TCX57