Toyota Cần Thơ - Hunter Vietnam
TOYOTA

Toyota Cần Thơ

21/05/2013

Toyota

Toyota Cần Thơ đầu tư đồng bộ dây chuyền thiết bị Hunter bao gồm máy chỉnh độ chụm Hawkeye + máy cân bằng động có tải GSP9700 + máy ra vào lốp không dùng lơ via TCX 575