Nhà máy Ford Hải Dương - Hunter Vietnam
FORD

Nhà máy Ford Hải Dương

21/05/2013

Ford

Nhà máy lắp ráp xe Ford Hải Dương đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter – USA