Nhà máy Ford Hải Dương - Hunter Vietnam
FORD

Nhà máy Ford Hải Dương

07/10/2014

Ford

Nhà máy Ford Vietnam vừa hoàn thiện nâng cấp dây chuyền lắp ráp với 02 máy Hunter Alignment Hawkeye Elite + 01 máy cân bằng động có tải GSP9700 RFT