Michelin – TT Dịch vụ Tín Nghĩa - Ban Mê Thuột - Hunter Vietnam
MICHELIN

Michelin – TT Dịch vụ Tín Nghĩa – Ban Mê Thuột

23/02/2018

MSC Tín Nghĩa – Ban Mê Thuột đầu tư đồng bộ máy độ chụm Hunter Hawkeye Elite, máy cân bằng động GSP9700, máy láng đĩa phanh QCLPRO