Michelin - TT Dịch vụ Diện Thiệp - Quảng Ninh - Hunter Vietnam
MICHELIN

Michelin – TT Dịch vụ Diện Thiệp – Quảng Ninh

21/05/2019

Trung tâm MSC Thiệp Diện Quảng Ninh đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter bao gồm có máy cân chỉnh độ chụm Hunter Hawkeye Elite, máy cân bằng động có tải GSP9700 Road Force Elite và máy ra vào lốp không dùng lơ via TCX 70.