Michelin - TT Dịch vụ Long Vinh - Bắc Giang - Hunter Vietnam
MICHELIN

Michelin – TT Dịch vụ Long Vinh – Bắc Giang

10/08/2018

MTSC Long Vinh diện tích 1000 m2 nằm ngay Trạm Dừng Chân – cây xăng đường Cao Tốc Hà Nội Bắc Giang Đầu Tư Máy Cân Chỉnh Thước Lái Hunter USA cho dịch vụ xe tải và bus của Michelin.