Michelin - TT Dịch vụ Hưng Thịnh Phát - Vĩnh Yên - Hunter Vietnam
MICHELIN

Michelin – TT Dịch vụ Hưng Thịnh Phát – Vĩnh Yên

20/05/2014

Michelin Hưng Thịnh Phát – Tp. Vĩnh Yên đã đầu tư giàn máy Hunter đồng bộ máy độ chụm Hawkeye Elite + máy cân mâm GSP 9700 + máy ra vào lốp không dùng lơ via TCX 575