Michelin - TT Dịch vụ Bảo Châu - Hà Nội - Hunter Vietnam
MICHELIN

Michelin – TT Dịch vụ Bảo Châu – Hà Nội

06/10/2018

Michelin Bảo Châu đầu tư đồng bộ thiết bị Hawkeye Elite và máy cân bằng động có tải Hunter GSP9700. Dưới đây là một số hình ảnh của tiệm